સરનામું

રજીસ્ટ્રાર, સહકારી મંડળીઓ

બ્લોક નં.-10, ડો જીવરાજ મહેતા ભવન,
ગાંધીનગર, ગુજરાત

ફોન : + 91-079-23253868

ફેક્સ નંબર : + 91-079-23253862

ઇ-મેઇલ :rcs@gujarat.gov.in

Registrar of Co-Operative Societies Contact
અમારો સંપર્ક કરો
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  •  Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation